ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

Природният газ е инструмент за балансиране на енергийната система

Природният газ е инструмент за балансиране на енергийната система

Използването на природен газ е един от инструментите за балансиране на енергийната система у нас. Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов по време на петото издание на Международния конгрес „Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие”, който се проведе на 8 април 2014 година в София. Природният газ е добра алтернатива на другите традиционни горива, неговите предимства са директната доставка и възможността за непрекъснат и ефективен контрол върху потреблението, припомни Айолов. По думите му до 2030 година газификацията на бита у нас трябва да достигне 30%.

Енергийни експерти от 11 държави, сред които Германия, Полша, Русия, Турция, България, обсъдиха какви са мерките за повишаване на енергийната ефективност в Европа. Те се обединиха около тезата, че синьото гориво е сред основните средства за постигане на нисковъглеродна и конкурентна икономика. По данни на Евростат делът на природния газ представлява 1/4 от енергийната консумация на страните от ЕС.

В своето видео обръщение по време на конгреса еврокомисарят по околната среда г-н Янез Поточник подчерта като приоритет на Европейската комисия насърчаването на устойчив икономически растеж на държавите-членки. „Нуждаем се от промяна в начина на производство, в начина, по който използваме природните ресурси, за да постигнем ефективност”, бе категоричен той.

Участие в конгреса взеха над 130 представители на 23 компании, 18 неправителствени организации, 10 университета и 3 посолства. С доклади се включиха експерти на Е.ОN New Build & Technology, „Газпром”, Институтът за енергиен мениджмънт, Овергаз, Глобалният договор на ООН, Българска стопанска камара и Международният газов съюз.

Съорганизатори на конгреса бяха Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и енергетиката, Овергаз, Европейският делови конгрес, Институтът за енергиен мениджмънт, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Българска стопанска камара и Българската асоциация „Природен газ”.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)