ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

Интелигентно измерване чрез стандарта KNXИнтелигентно измерване чрез стандарта KNX

Енергийната индустрия е изправена пред нови, все по-големи предизвикателства. Многообразието, децентрализираната организация на производството и потреблението на енергия ...

Системи за сигурност и мониторинг на газопроводиСистеми за сигурност и мониторинг на газопроводи

Интегрираните системи за сигурност и наблюдение включват команден и контролен център, комуникационни мрежи, полево оборудване. Операторите на газопроводите трябва ежеднев ...

Бъдещето на соларните електроцентралиБъдещето на соларните електроцентрали

Изглежда твърде вероятно, че соларните кули ще бъдат CSP технологията (технология за концентрирана соларна енергия) на бъдещето. Няколко важни физически аспекта са на тях ...