ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

Виждаме голям потенциал за оптимизация на хидроенергийните централи

Разговор с г-н Томас Загедер, Регионален мениджър продажби на Global Hydro Energy

Виждаме голям потенциал за оптимизация на хидроенергийните централи

Бихте ли представили накратко Global Hydro Energy (GHE) на читателите на списание Енергия?
GLOBAL HYDRO ENERGY е млада, динамична компания, която работи по целия свят в областта на хидроенергийните технологии. Като независима австрийска компания ние предлагаме на нашите клиенти преимуществата на един гъвкав и иновативен доставчик с опит в международни проекти, придобит в дейности за глобален експорт. Нашата основна компетентност е в електромеханичното оборудване за малки хидроелектроцентрали до 15MW. Предлаганите продукти и услуги са електроинженерни и автоматизационни решения „до ключ”, създадени вътре в компанията. Производственият капацитет е 50 турбини годишно. Броят на служителите и работниците е 160. Делът на експорта е над 90%.

Бихте ли споделили с нас какъв е Вашият подход към българския пазар?
След реализирането на нашите първи хидроенергийни проекти в България през 2007г. и 2008г. хидроенергийният сектор в България се успокои. Поради положителното развитие на хидроенергийния сектор в съседната на Вас страна Румъния, ние сме сигурни, че в България ще се осъществи подобно оживление за изграждане на малки хидроелектроцентрали през следващите няколко години. Това е достатъчна причина за нас да участваме в различни търговски панаири и конференции в България и особено в София. Заедно с нашия локален партньор ние ще разработваме пазара и ще търсим нови възможности за реализация в България.

Как виждате ролята на модерните технологии в проектите, реализирани от Global Hydro Energy?
Особено през последните няколко години GHE инвестира много средства за внедряване и развитие. Освен проектирането на капланови спирални турбини за нетен напор до 36m, ние направихме голям скок в сектора на „интелигентните системи за управление”. В бъдеще виждаме огромен потенциал за развитие във връзка с оптимизацията на управляващите системи за турбините и електроцентралите, подобно на автомобилната индустрия. Голямото преимущество на GHE е разработената от нас вътре в компанията система за управление без контакти с външни доставчици. Преимуществото за нашите клиенти е очевидно: едно лице за контакт, респективно общ отговорен доставчик за електромеханичното оборудване в електроцентралата.

Втората основна компетенция е нашият последен модерен метод за производство в Niederranna, Austria. Чрез последните 5-осеви и 7-осеви център фрези GHE предоставя на своите клиенти едно от най-съвременните производства за турбини. Едно от многото преимущества за нашите клиенти е производството на работни колела от кован моноблок за пелтон и францис водни турбини.

В заключение искам да кажа, че нашият партньор за България е фирма NTT Renewable Energy&Industrial Automation, представлявана от инж. Недко Тодоров.