ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

Изграждане на нови ТПС в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата ТПС в Димитровград

Изграждане на нови ТПС в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата ТПС в Димитровград

Един от най-актуалните проекти в железопътния транспорт през последните години е изграждането на нови тягови подстанции при железопътната линия Димитровград-Свиленград. С участието си екипите на „Старт Инженеринг“ АД, като главен изпълнител по този лот, дадоха начало на строителната и ел. частта по фаза 4.3. За периода на проекта се предвиждат дейности по изграждането на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширението на съществуващата тягова подстанция в Димитровград, като част от проекта на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) за цялостна реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив-Свиленгред по коридори IV и IX. Проектът обхваща един от най-мащабните и комплексни железопътни инфраструктурни обекти, в който ще вземат участие редица водещи инженерингови и строителни фирми, в това число „Старт Инженеринг“ АД, които ще изпълнят реконструкция и частично удвояване на приблизително 150 км железен път, изграждане на контактна мрежа, тягови подстанции, системи за сигнализация, телекомуникации и радиоуправление, както и съоръжения, които да позволяват бъдещо удвояване на цялата линия.

Възложител на проекта е МТИТС, а финансирането се реализира по ИСПА на обща стойност 160 милиона евро, както и по ОП “Транспорт” с обща стойност на проекта по фаза 3 и 4 в размер от над 477 милиона лева.

Един от ключовите етапи по трасето обхваща лот 3 от фаза 4 по отношение на тяговите подстанции, като съгласно проекта „ТПС Симеоновград“ и „ТПС Свиленград” ще бъдат новоизградени, с инсталиране на изцяло ново модерно оборудване, а за съществуващата ТПС в Димитровград се предвижда разширение, включващо доставка и монтаж на нов извод 27.5кV, както и оборудване на всички изводи 27.5kV с търговско мерене, система за СОТ, Пожароизвестяване, Видеонаблюдение и Периметрова защита, Автоматична метеорологична станция и Система за динамична компенсация на реактивната енергия. Ключов елемент за функционирането на тези подстанции ще бъде изградената от специалистите на фирма „Старт Инженеринг“ АД цялостна изградена мрежа от автоматизирани системи за мониторинг, управление и контрол от най-висок клас. Те ще гарантират непрекъснатото и автоматично изпращане и събиране на данни с информация за актуалното състояние във всяко едно отделно звено, анализ и обработка на данните, както и архивиране, съхранение и визуализиране в реално време. Всяка една от системите има три нива на управление, като може да се извършва дистанционна компютърна връзка за телеуправление от Централен диспечерски център, а същевременно, при нужда, екипите от експлоатация могат да използват и режим на местно управление с цел гарантиране на максимално ниво на сигурност. Независимо от автоматичното управление на всяка една от системите, съществуват и защити на ниско ниво, които могат да изключват всеки един елемент от системите с цел безопасност и предпазване както на самите съоръжения, така и на хората, които ги обслужват.

Техническото изграждане на цялостния инженеринг както и проектирането и монтажната дейност по тази част от проекта ще се осъществят от екипите на „Старт Инженеринг“ АД. Частите конструктивна и електрическа за разпределителните уредби 110kV и 27.5kV включва цялостно изграждане, което ще се изпълни, като открита, конвенционална или високоинтегрирана система, с „Н” схема, в пълно съответствие с всички европейски изисквания за ефективност и безопасност.СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ

София 1220, бул. Илиянци 44
тел.:02/ 9316146
факс:02/ 9319966
089/ 8690666