ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

Решенията на DEVI са енергоефективни и интелигентни

Разговор с Вера Бърдарова, Търговски директор Системи за отопление в Данфос

Решенията на DEVI са енергоефективни и интелигентни

Бихте ли представили накратко системите против лед и сняг DEVI?
Системите DEVI са ефективно и интелигентно решение на проблемите, които зимата създава. Въпрос на време е ледът и снегът да повредят улуците, водостоците и фасадата, а опасните ледени висулки и заледени участъци застрашават сигурността на пешеходци и автомобили.

Системитe DEVI против лед и сняг се състоят от нагревателни кабели поставени в улуците или под настилката и прецизни термостати, които ги управляват. Системите DEVI предотвратяват щети и предоставят сигурност. Те премахват леда и снега от улуци и водостоци и спомагат за свободното оттичане на водата. Няма риск от падане на висулки и преспи сняг, а сградата е предпазена от щети след края на зимата.

Кабелите лесно се монтират навсякъде, където има опасност от заледяване – подходи към гаражи, тротоари, тераси, стълби, както и на покриви, улуци и водостоци. Когато започне да вали сняг, те се включват автоматично и поддържат площите чисти от лед и сняг по всяко време. Ако си спестите дори само един вероятен ремонт за 10 години, значи инвестицията е била оправдана.

При проектиране на една противообледенителна системи, е необходимо да се вземат предвид местните климатични условия. Примерно, инсталираната мощност трябва да е по-голяма, ако системата се намира в район с висока надморска височина или на място със силен вятър през зимата. Същото важи и за покривните системи. От изключително значение е дали покривът и топъл или студен. Топлите покриви са с лоша топлоизолация и големи топлинни загуби. Покривът се затопля от отоплението на сградата и снегът върху него се топи дори и при отрицателна температура на въздуха. Стрехите, улуците и водостоците обаче са извън сградата и са неотоплени и студени и когато водата стигне в тях замръзва. Това е предпоставка за образуване на висулки. Ето защо инсталираната мощност при топлите покриви трябва да бъде по-висока, отколкото при студените.

В продължение на това, какви специфични решения имате за обекти в индустрията?
Системите DEVI се използват навсякъде, където има нужда от предпазване от замръзване. Системите DEVI за отопление на тръби намират широко приложение, както в индустрията, така и в офис сгради, търговски обекти и молове, частни къщи. Те имат две основни предназначения: предпазване на тръбите от замръзване и поддържане на определена технологична температура. Системите против замръзване на тръби се използват за предпазване на водопроводни, канализационни и противопожарни инсталации. Системите за поддържане на температура отопляват тръби с вода или други незапалими флуиди, за да поддържат постоянна температура.

Предимствата на системите за тръби са много: предпазват от образуване на лед в тръбите, осигуряват постоянен дебит, намаляват дълбочината на инсталиране на тръбите в земя, предотвратяват щетите от замръзване, предотвратяват сгъстяването на флуида в тръбите, ефикасно поддържат топла водата.

За системите за отопление на тръби могат да се използват нагревателни кабели с постоянна мощност или саморегулиращи се кабели. Предимството на саморегулиращите се кабели е, че тяхната мощност се променя в зависимост от околната температура. При покачване на температурата отоплителната мощност на кабела се понижава и обратното.

Системите DEVI се използват също и за предпазване от премръзване на пода на хладилни камери. В хладилни камери, където температурата е постоянно между -20 и -30°С, студът се предава към основите, въпреки добрата топлоизолация на пода. Водата в охладената земя при основите се натрупва и замръзва, като с това увеличава обема си, предизвиква ерозия и нанася сериозни щети на конструкцията. Това се получава и при ледени пързалки, които са изкуствено охладени.

Тези проблеми могат да бъдат решени с помощта на системи DEVI. Нагревателните кабели се поставят под топлоизолацията, защото трябва да се предпази от замръзване зоната под топлоизолирания под. Препоръчваме зоните около вратите на хладилни камери да бъдат отоплени, защото там съществуват условия за заледяване. Същото важи и за плъзгащи се и въртящи се врати, където обледеняването може да причини проблеми с плъзгачите. Това се отнася не само за вратите на хладилните камери, а също и за автомивки и гаражи, където съществува риск от замръзване през зимата.

Как се контролира разхода на енергия и каква е енергийната ефективност на системата?
Управлението на системите DEVI e изключително важна за коректното й функциониране, както и за нейната ефективност и икономичност. DEVI e разработила богата гама от електронни терморегулатори DEViregTM за управление на системи против лед и сняг. Те управляват системата бързо и прецизно, така че тя да работи само когато е необходимо. За да се осигури висока ефективност на системата при ниски експлоатационни разходи, ние препоръчваме микропроцесорното управление DEVIregTM 850 в комплект с цифрови сензори за влага и температура. Те регистрират много точно температурата, влажността и атмосферните условия и включват системата само при наличие на условия за снеговалеж или снеготопене, а във времето на сух студ системата е изключена. Електронните терморегулатори на DEVI работят изключително прецизно и снижават енергийните разходи до минимум без това да намали безопасността, която системата осигурява. С DEVIregTM 850 отопляемата площ може да бъде разделена на две зони – южна и северна или да се зададе приоритет на зоните, като това допълнително намалява консумацията на енергия.

В заключение бихте ли посочили примери за изградени вече такива системи в България?
DEVI присъства на българския пазар повече от 15 години, като през това време са изградени много системи DEVI. Като референция мога да посоча сградите на Народното Събрание, Министерски съвет, Българска Народна Банка, Централна гара, летище София, търговски молове, посолства и много други. Веднъж инсталирани, системите DEVI не изискват техническа поддръжка и не подлежат на стареене. Нагревателните кабели са с 20 години гаранция и живот колкото на сградата, в която са инсталирани.