ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

Заводът на Siemens в Правец е място за потенциално развитие и инвестиции

Разговор с инж. Дечко Карагьозов, Оперативен директор производствена база Правец на Siemens България

Заводът на Siemens в Правец е място за потенциално развитие и инвестиции

Уважаеми г-н Карагьозов, бихте ли представили на читателите на списание ЕНЕРГИЯ фабриката на Siemens България в Правец и продуктите, които се произвеждат в нея?
Заводът на Siemens България е създаден през 2006г., като първоначално той се намираше в Ботевград, но в последствие производствената база беше преместена в Правец. В него се произвеждат компоненти за напреженови високоволтови трансформатори за 72-500kV. Ние произвеждаме активни компоненти, т.е. основната част на едно крайно изделие.

В момента в завода работят 300 души, които произвеждат около 200-250 изделия на седмица. Персоналът е предимно от региона – ние работим с много от местните структури, като по този начин се опитваме да бъдем полезни както на Siemens, така и за развитието на района. Едно от доказателствата за това е фактът, че през 2006 г. стартирахме с 60 души, докато към настоящия момент те са петкратно повече.

Какви са основните процеси и как постигате висока ефективност на производството?
В завода има много процеси, които се изпълняват ръчно, от персонала. Това се дължи на факта, че в света няма машина, която да може да извърши тези процеси. A oстаналите, които могат да се извършват машинно, са подсигурени с необходимото оборудване.

Що се отнася до енергийната ефективност, Siemens е една от най-зелените компании в световен мащаб. Естествено, прилагаме глобалната политика на Siemens и тук, за да бъдем също толкова зелена компания. По отношение на природните ресурси и използването им ние сме щадящо производство и не използваме нищо друго освен електричество. Не отделяме вредни емисии, нямаме дейности, с които да въздействаме на природата. Остава ни енергията, която се опитваме да пестим по всички възможни начини. Машините, които използваме, са с честотни управления, което е най-модерният начин за пестене на енергия при моторните задвижвания. Имаме процедура, схема на работа, дори за изключване на осветлението на места, на които то не се използва. По всякакъв начин се опитваме да намалим количествата изразходвана енергия, за да бъдем зелена компания не само на думи, но и на практика.

Бихте ли разказали за производствените лийн техники, които прилагате в Правец?
Лийн техниките на производство се прилагат доста активно в завода. Въведени са в края на 2012г. и началото на 2013г. Все още сме в началото, в момента сме в етап на обучение на хората и първоначалното им въвеждане. Направихме много, но има какво още да се изпълни. Може би след една година ще можем да говорим по-убедено – техниките ни за управление вече ще са наложени и ще се използват масово.

Дори и сега ние виждаме ясно първите резултати, че това, което правим, е правилното, и работим в правилната посока. Ние работим качествено, доставяме навреме за нашите клиенти и започваме да намаляваме всичко онова, което носи загуби на компанията – материали, суровини, човешки ресурс, използване на площи, оптимизиране на енергията. Всичко онова, което една компания трябва да се стреми да постигне, ние правим с помощта на лийн методите.

В заключение, какви са бъдещите Ви планове за развитие?
До момента Siemens в Правец се справя успешно с изискванията на клиентите. Ние доставяме навреме и качествено, което се оценява от нашите партньори в чужбина. Все повече европейски компании гледат на Правец като на място за потенциално развитие и инвестиции, където те биха могли да прехвърлят част от своите производства. Това не се случва в Siemens за един ден, то отнема страшно много време, но ние очакваме от началото на 2014г. да усвоим нови производства с доставката на нови машини и оборудване. В момента наши специалисти са на обучение в Германия и Франция. От началото на 2014г. ще можем да се похвалим с допълнителни производства в завода. Няма да са големи, но за нас това е една малка стъпка към нашето развитие и усвояването на нови производства.