ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

Ключови препоръки интегриране на PV системи към мрежата

Ключови препоръки интегриране на PV системи към мрежата

Европейският консорциум PV GRID разпространи консултативен документ, съдържащ ключови препоръки за приемането на технически решения, които да улеснят интегрирането на фотоволтаични инсталации в електроразпределителната мрежа. През следващите три месеца, петнадесет национални семинара ще се проведат в цяла Европа за представяне и обсъждане на резултатите от проекта.

От май 2012г. проектният PV GRID консорциум работи по идентифицирането и приоритизирането на технически решения за увеличаване на възможния капацитет на разпределителните мрежи за ФтЕЦ. След подробен анализ на бариерите, сега в Европейски консултативен доклад се представят регулаторни и нормативни препоръки за улесняване приемането на тези решения. Разгледаните предизвикателствата, включват осигуряване на справедливи условия за прилагане на ограничения за ФтЕЦ; разработване на подходяща рамка отнасяща се за собствената консумация от ФтЕЦ; използване на възможностите на съвременните фотоволтаични инверторни; насърчаване внедряването на решения за съхранение на електроенергия; предпочитание към приложения ориентирани според търсенето; разработване на ясна последователна рамка за измерване; стимулиране развитието на smart grid.

До април 2014г националните партньори по PV GRID ще организират семинар във всичките петнадесет страни-участнички, за да се обсъдят с ключовите национални заинтересовани страни най-адекватните решения, които да бъдат прилагани във всяка държава, като се вземат предвид националните особености. Резултатът от тези дискусии ще бъде отразен в актуализиран Европейски консултативен доклад, който ще бъде разпространен през лятото на 2014г. Проектният PV GRID консорциум кани всички заинтересовани страни на Европейско ниво да предоставят своите коментари и обратна връзка относно съдържанието на Европейския консултативен доклад.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)