ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

ЧЕЗ ще продължава да инвестира в рехабилитация, модернизиране и развитие

ЧЕЗ ще продължава да инвестира в рехабилитация, модернизиране и развитие

През месец януари ЧЕЗ инвестира 691 хиляди лева в рехабилитация, модернизиране и развитие на електроразпределителната мрежа на Западна България. 212 хил. лева от общата сума са вложени в реализиране на договори за присъединяване на нови обекти, а 440,5 хиляди лева са насочен към столицата.

С решение взето на 30 декември 2013г. от ДКЕВР понижи крайните продажни цени на електроенергията за битовите клиенти на ЧЕЗ съответно с 0,90% за дневна тарифа и с 10,04% за нощна тарифа. В резултат на направените промени делът на ЧЕЗ в крайната цена намаля от 9,28% в началото на годината до 1% в края. Решението ограничава приходите на компанията. С такъв малък процент от месечната сметка дружествата на ЧЕЗ в България трябва да изпълняват законовите си задължения, да поддържат и подобряват клиентските услуги, да инвестират в електроразпределителната мрежа в Западна България. По този повод регионалният мениджър на ЧЕЗ за България, Петър Докладал споделя, че поредната промяна на цените на електроенергията от края на миналата година поставя ЧЕЗ в ситуация, в която се налага да преосмислят инвестиционната си политика. Докладал казва още, че намаляването на дела на ЧЕЗ до един процент от крайната цена на електроенергията не позволява да извършват подобренията в мрежата с желаното темпо. Но той уверява, че продължават да инвестират отговорно и разумно, така че да осигурят максимално качество на услугите за клиенти.

По предварителни разчети през 2013 г. ЧЕЗ е инвестирала 105 милиона лева за подобряването на сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България. От стъпването си на българския пазар преди 9 години компанията е вложила общо над 723 милиона лева в обновяване и развитие на мрежата и подобряване на обслужването за клиентите.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)