ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

Нов малък трифазен инвертор SMA Sunny Tripower

Нов малък трифазен инвертор SMA Sunny Tripower

Трифазните инвертори Sunny Tripower 5000–9000TL са с диапазон на мощност от 5 до 9kW. Серията е предназначена за производство на енергия за малки ФВ системи за жилищни сгради. „Развитието на пазара показва, че този тип трифазни инвертори за малки покривни фотоволтаични централи е, а и в бъдеще ще бъде необходим. Производството и потреблението на електрическа енергия на едно и също място не само подпомага задоволяването на собствените нужди, но също така пести пари на собствениците и допринася за подобряване на жизнената среда“, споделя Давид Ржехачек, изпълнителен директор и управител на SMA Central & Eastern Europe.

Освен с Optiflex и OptiTrac Global Peak малкият трифазен инвертор Sunny Tripower разполага и с функции за управление на безопасността и стабилността на разпределителната мрежа и за доставка на реактивна мощност. Комуникационната свързаност е осигурена посредством външна Bluetooth антена. Една от най-интересните функции е SMA Webconnect. Тя позволява безплатно пряко свързване с портала Sunny Portal, без да е необходим Data Logger.

С помощта на функцията Webconnect може да се наблюдават до четири инвертора Така собствениците на частни ФВ централи могат да следят своята система онлайн с минимални първоначални инвестиции. С нея те могат бързо да идентифицират всички евентуални възникнали аномалии или отклонения при функционирането и с помощта на портала Sunny Portal веднага да бъдат уведомявани с имейл. От своя компютър или мобилен телефон собствените имат постоянне достъп до ключови данни, каквито са производството на енергия и мощност или подробен дневник за случващото се в системата. Те разполагат с приложението Sunny Portal за iPhone, iPad и iPod Touch, както и за смартфони Android. Според г-н Ржехачек благодарение на тези качества Sunny Tripower е „бестселър“ за малките покривни инсталации.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)