ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

Иновативната система PowerCommand 500/550 за отдалечен мониторинг на дизелови генератори Cummins Power Generation

Иновативната система PowerCommand 500/550 за отдалечен мониторинг на дизелови генератори Cummins Power Generation

Cummins Power Generation (CPG) е водеща компания в дизайна, производството и доставката на интегрирана генераторна екипировка. Захранващите системи обхващат генератори в толеранс от 6kW до 2500 kW, контролни уреди, автоматични трансферни превключватели и приравняваща комутационна апаратура.Тези системи се използват за аварийно или основно захранване според нуждите на клиента.

Разработената от CPG система за отдалечен мониторнг PowerCommand 500/550 Remote monitoring System, дава нови възможности за наблюдение и поддръжка на дизеловия генератор. Вграденият микропроцесор в системата PowerCommand добавя интелигентна функционалност на генераторните системи, с което оборудването значително надминава класическите системи.

Серията PowerCommand 500/550 предоставя удобен метод за дистанционно наблюдение, измерване и контрол на основните параметри на дизеловия генератор. Нововъведената система осигурява връзка с единичен или множество генератори обединени в LonWorks мрежа, давайки достъп за наблюдение от всеки персонален компютър без необходимост от специален софтуер. Данните се получават от контролната система на генератора в реално време, като обхващат цялостната система. Наблюдението на двигателя включва информация за обороти, налягане на маслото, температура на охладителната течност, напрежение на системния акумулатор, брой стартирания и други. Работата на алтернатора, от друга страна, се контролира чрез измерване на линейни междуфазови напрежения, честота и токове по трите фази. Системата PowerCommand 500/550 дава информация също и за системния статус на генератора – спрян, ръчно стартиран или автоматично стартиран, както и съобщение при възникнала грешка, отчетена от контролната система. Основно предимство на системата е и възможността за наблюдение на генераторната система от няколко потребителя едновременно.

За разлика от други системи за електрозахранване, CPG са генераторни системи, които са проектирани, изградени и тествани изцяло от един единствен производител. Всички компоненти на захранващата система – двигател, алтернатор, електроника, филтри и двуги са проектирани и произведени от CPG за оптимална работа на цялостната система. От компанията споделят, че тoва означава по-малко резервни части, улеснена инсталация на системата и ускорено въвеждане в експлоатация. Предимството на единствения производител (The Power of One) в изграждането на генераторни системи предоставя на клиента много повече от стандартнотo електрозахранване, а именно спокойствие и увереност в надеждността на оборудването. Друго предимство, на което CPG обръщат внимание е възможността в случай на каквато и да е авария в системата, гаранцията или ремонтът да се покриват и да са отговорност само на тяхната фирма.