ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

Автономни ФЦ използват генерираната енергия за собствено потребление

Автономните фотоволтаични централи познати още като оф-грид системи са тип електрозахранваща инсталация, чиято генерирана енергия се използва за собствено потребление. Енергията може да бъде конфигурирана като основен източник на енергия за места, неприсъединени към мрежата или като резервно захранване. Общото между автономните фотоволтаични централи и фотоволтаичните централи е само соларния панел. Всичко останало е напълно различно.

За изграждането на такъв тип системи, инж. Мирослав Михайлов – проектант електро инженер на Solarity, споделя че е необходим покрив, който трябва да се ориентира спрямо юг фотоволтаичните панели. Монтажът на покрив не е повод за притеснение относно здравината на покрива след това. Важно е в сградата да се предвиди обслужващо помещение за монтиране на инверторите и акумулаторите.

Оборудването необходимо за изграждането на оф-грид система се състои от фотоволтаични панели, контролер на заряда от фотоволтаичния панел, който може да бъде заменен и от мрежов инвертор, синусоидален оф-грид инвертор и акумулаторен блок. При тези инсталации най-важно е да се уточни в самото начало какви точно ще бъдат уредите-консуматори, колко време на ден ще работят и каква консумация изискват. От това се определя броят и капацитетът на акумулаторите, които трябва да бъдат специално предназначени за соларни инсталации, също и големината на автономния инвертор. Добре е инверторът да има възможност да управлява и допълнителен източник на енергия например дизел генератор. Видът и броят на стринговете на фотоволтаичните панели е важен, защото от тях зависи времето на зареждане на акумулаторите, т.е. мощността на панелите не винаги съвпада с мощността на консуматорите. За да се управлява такъв тип система трябва да има добро първоначално конфигуриране, но се предлагат и системи за отдалечен достъп, така че да тя да се управлява и настройва от разстояние.

От фирма Solarity, обясняват че при добре оразмерена система нейния живот е над 10 години без особена поддръжка. Фотоволтаичните панели и инверторът реално имат над 20 години работоспособност. Важно е акумулаторите, които са звеното на системата, да бъдат управлявани правилно, за да се гарантира дългият й живот. Ако не се контролират циклите на заряд/разряд или не се съобрази процентното разреждане на капацитета и натоварването, няма как да се разчита на надеждни акумулатори.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)