ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

Автоматизация на разпределителните подстанции в Smart GridАвтоматизация на разпределителните подстанции в Smart Grid

Автоматизацията на подстанциите (SA) може да осигурява интегрирани функции за автоматизацията на електроразпределителната мрежа. Поради инсталиране на повече интелигентни ...

Горивни клетки, ползващи природен газ

От началото на 90-те години на миналия век все повече генератори на електрическа енергия започват да използват природен газ и така търсенето му се увеличава значително. Б ...

Ветроустойчивост на покривните фотоволтаични инсталацииВетроустойчивост на покривните фотоволтаични инсталации

Обширните площи на покривите на промишлените сгради се използват все повече за генериране на соларна енергия и значителен брой фотоволтаични панели се инсталират върху та ...

Развитие на биогазовите инсталации в ЕвропаРазвитие на биогазовите инсталации в Европа

Какво се случва с топлината при производството на електричество? Това е един често нерешим въпрос, който безпокои операторите на системи за производство на биогаз, тъй ка ...