ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

Oтговаряме на растящите изисквания за EE

Разговор с арх. инж. Манолис Караянис, Директор на Smart Ctrl

Oтговаряме на растящите изисквания за EE

Бихте ли представили накратко фирма Smart Ctrl?
Смарт КТРЛ ООД се занимаваща с изграждане на конструкции в строителството, а от 1996г. - с решения за автоматизация. Дейностите ни включват електротехнически и строителни проучвания и експертен опит е в областта на автоматизацията. Изключителен представител за България сме на фирмите iLight (Cooper Controls - Търговски сгради), Greengate (Cooper Controls - Търговски сгради), Qbus (Белгия - General Electric - Къщи) CJC системи (Белгия - bus ключове), които са широко признати като лидери при системите за автоматизация и енергийна ефективност. С нашия опит и технологична експертиза, както и с помощта на специализирани програми и най-съвременна техника ние можем да разработим и да завършим дори и най-голямото предизвикателство в сферата на дизайна, надзора и изграждането на даден строителен проект, независимо от размера или сложността му. Нашият екип от опитни инженери, архитекти, технически ръководители може да гарантира многообразието от идеи по време на индустриалния дизайн съобразявайки се с рационалните и ергономични критерии, и второ, правилното изпълнение на проектите по време на всичките им етапи.

Какви са най-новите решения на фирмата, ориентирани към енергийната ефективност?
Понеже въпросът е свързан с енергийната ефективност ще представя една система, с която се пести енергия до 70%. Това е системата Greengate, отговаряща на все по-нарастващите изисквания на съвременните сгради. Greengate мрежата може да бъде конфигурирана за широк спектър от приложения от индивидуални и отворено планирани офиси до най-големите търговски центрове и летища, хотели, административни сгради. Нашата цел е да съберем в едно гъвкавост и удобството за потребителя и да отговорим на неговите настоящи и бъдещи нужди, като в същото време увеличим енергийната ефективност. Нашата стратегия за пестене на енергия се базира първо на добрият дизайн. За да се постави правилното осветление, където е необходимо чрез добавяне на контролери и разделяне на веригите логически за максимално оползотворяване на възможностите за енергийна ефективност, като същевременно се запазва удобството за потребителя. Използваме сензори за dim или превключвател за светлините, който ги изключва в пространства които не винаги са в употреба. Използва се часовник програмиран по площ, етаж или сграда, за да се настрои използването на осветлението по дневен или седмичен график. И не на последно място работим с естествената дневна светлина. Смесва се изкуствената светлина с наличната естествена дневна светлина, за да се постигнат целевите нива чрез контролирана яркост.

Как виждате KNX решенията като част от интелигентните електрически мрежи?
Докато в миналото, електрическата инсталация, се ограничава до осигуряването на електроенергия, днес предаването на комплексни данни, информационни нужди се е увеличило при инсталационните изисквания на сградите. Тук идва и протоколът KNX, който е чадър за различните фабрики за да могат те да работят заедно и да произвеждат решения за автоматизация, използвайки релета, ключове и т.н. в рамките на същия протокол, така че един продукт от една фабрика може да работи с друг продукт от друг завод. Качество на светлината, контролирано засенчване, топлинен комфорт, здравословна среда, локални телефонни и дистанционни управления, централен контрол, touch screens и LCD, уеб сървъри. Всички горе изброени изисквания са лесно постижими в наши дни с решенията KNX. През последното десетилетие бяхме свидетели на много промени в настоящия протокол и появата на много нови продукти. Най -важното е инсталатора / програмиста: да реши кой продукт да приложи (от широкия диапазон ). Той трябва да е напълно наясно с възможностите, изискванията, драйвърите на всеки материал и да е в състояние успешно да свърже всички системи.