ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

Соларни помпени системи

Соларни помпени системи

Използването на слънчева енергия навлиза все повече в различни локални приложения, като замества мрежовото захранване и електричеството, генерирано от дизелови генератори. Предимството на тези системи е, че осигуряват захранване независимо от електрическата мрежа, имат по-ниска цена на генерираната енергия и малък срок за възвръщане на инвестицията. Едно от най-практичните приложения е директното захранване на водни помпи от слънчева енергия.

Водните помпи се задвижват предимно с електрически двигатели, които могат да бъдат еднофазни и трифазни. Мощността на двигателя се определя от дебита на водата, нивото на водата в сондажния кладенец и дължината на тръбната система, разпределяща водата на повърхността.

Основните съставни части на Соларните помпени системи са:
- Фотоволтачни панели (ФВ), генериращи електрическа енергия от слънцето
- Соларен инверторен модул, който преобразува генерираната постоянно токова енергия в моно - или трифазен ток, който захранва директно електродвигателя на водната помпа
- Водна помпа, задвижвана от стандартен асинхронен ел. двигател (1x230V или 3x380V)

В зависимост от нивото на слънчевата радиация Соларният инверторен модул променя честотата на захранващото напрежение с оглед максимално използване на генерираната енергия от слънцето. Така водната помпа работи дори при ниски нива на радиация.

Възвращаемостта на инвестицията се определя от разликата в цената на генерираната енергия от дизелов генератор и Соларната помпена система, както и от разликата в експлоатационните им разходи (за Соларната помпена система те са минимални). При цена на дизеловото гориво над 1 Евро/л и използване на Соларната помпена система 6 месеца в годината, срокът на възвращаемост е под 2,5 години. Животът на Соларния инверторен модул е над 15 години, за ФВ панели над 20 години.ЕЛЕКТРОИНВЕНТ

Божурище 2227, Икономическа Зона - Божурище
ул. Валери Петров 6
тел.:02/ 8687065, 8621496, 8622406, 8623096
факс:02/ 9625263