ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

3К АД предлага соларни помпени системи

3К АД предлага соларни помпени системи

3К АД, град Варна, е официален представител за територията на България на немската фирма LORENTZ Gmbh, която е с 30-годишен опит в производството на соларни помпени системи. Разходите за тяхната експлоатация са сведени до минимум, тъй като се захранват от слънчевата енергия. Най-същественото им предимство е, че позволяват проектиране и реализиране на гъвкави системи, както за водоснабдяване, така и за поливане в земеделието, без да са необходими допълнителни разходи за горива и постоянна грижа за снабдяването с такива. Помпите могат успешно да бъдат използвани за капково напояване на овощни градини, оранжерии и паркове, като вложената инвестиция се връща в пъти чрез добив на вода с използването на слънчева енергия. Гъвкавостта на соларните помпи дава възможност цялата система да бъде монтирана много близо до източника на вода - сондаж, напоителен канал, река или водоем. По този начин се увеличава ефективността и намаляват загубите от просмукване и оттичане. Соларните системи за напояване са проектирани и произведени изцяло с висококачествени материали от неръждаема стомана и са практически безшумни. От фирма 3К АД, споделят че соларните помпени системи са носител на Златен медал от Международен технически панаир Пловдив - 2012г., където за пръв път са били представени на българския пазар.

Безспорно ползите от прилагането на такъв тип помпи създават възможност за независимост по отношение на постоянните доставки на горива и растящите им цени. Те са отличен отговор на проблемите, свързани с постоянно увеличаващите се периоди на засушаване и съответно с нарастващата необходимост от поливане. Доказано е, че първоначалната по-висока инвестиция гарантирано се възвръща в период на 2 и половина години, след което практически обслужването и използването на помпите не се нуждае от допълнителни разходи, тъй като единственият източник за захранването им е слънцето.

Г-н Колю Орешков, инженер в 3K АД, споделя че според него автономните ВЕИ решенията ще навлизат все повече не само в областта на селското стопанство, но и в областта на озеленяването на градини и паркове, тъй като с помощта им могат да се създадат такива стопанства и места, които да зависят все по-малко от доставките и повишаващите се цени на електрическата енергия. Много растениевъдни и животновъдни стопанства, както и паркове са отдалечени от електроразпределителната мрежа и в този смисъл ВЕИ решенията са алтернатива за дългосрочен период от време, осигурявайки автономност на тези стопанства. Създаването на такива интегрирани проекти притежава реална възможност за съфинансиране чрез Програмата за развитие на селските региони към Държавен фонд „Земеделие“. Колкото по-рано се осъзнае необходимостта от такива системи, толкова по-бързо потребителите ще бъдат сигурни и независими от постоянно нарастващите цени на горивата и на електрическата енергия.Варна 9000, ул. Велико Христов 8
тел.:052/ 604791
факс:052/ 604791