ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

Ритбул предлага термовизионни камери за наблюдение и диагностика на фотоволтаични системи

Ритбул предлага термовизионни камери за наблюдение и диагностика на фотоволтаични системи

Термовизията е най- новият и надежден метод за проверка, инспекция и мониторинг на фотоволтаични централи.

Приложението на термовизионни камери във областта на фотоволаиците има две аспекта: От една страна термовизионните камери спомагат при поддръжката на соларни паркове - за мониторинг на фотоволтаични централи с цел да се подобри ефективността на панелите и откриване на дефекти в самите панели и връзки, прегряване на инверторите, прекъсвания в панелите и др.. Най- често се прави проверка за наличие на „горещи точки“.

От друга страна термовизионните камери намират приложение в процеса на производство на соларните панели. С помощта на термовизионите камери може да се осъществи динамично наблюдение в процеса на производство, преди операцията ламиниране на панелите. По този начин се откриват навреме проблеми в процеса на заваряване, а това води до повишаване на качество. В същото време, така се повишава и ефективността на производството. По данни от производители възможно е да се тестват до 350 панела дневно.

С помощта на термовизионите камери лесно и бързо се откриват проблемните панели – в които има клетки с по-висока температура. Една такава диагностика дава възможност навреме да се предотвратят проблемите, или ако трябва – да се сменят съответните панели, докато още тече гаранционният им срок.

С термовизионните камери може да се направи и бърза диагностика на електическите табла или на местата на свързване към далекопроводната електрическа мрежа.

Германската марка Testboy предлага разнообразие от модели, специално предназначени за инспекция на соларни паркове.

Най-новите модели термовизионни камери на немската компания Testboy вече успешно навлязоха и на българския пазар. Камерите са изключително подходящи за инспекция и поддръжка на соларни паркове. Благодарение на по-голямото зрително поле не е необходимо използването на допълнителна оптика, като напр. широкоъгълен обектив.

Дисплеят и на двата модела е течнокристален – широк и удобен.

И двата най-нови модела – Testboy 294 Digital и Testboy 295 Touch имат възможност за запис на звуков коментар, запис на реални изображение и видео и разно-образни функции за настройка в зависимост от околната среда и желанието на потребителя.

Изображенията се записват на microSD карта. В комплект с аксесоарите към камерата има и адаптор microSD към USB и така всички изображения за секунди се прехвърлят към персонален компютър или лаптоп.

Много подходящи за работа в соларни паркове са и моделите Testboy 304, Testboy 305 и Testboy 308 и 309. При тези модели е характерно, че дисплеят е подвижен. Това дава възможност дисплея да се завърти и да се избегне отражението от слънчевата светлина върху него.

Разнообразието от функции и потребителски настройки дава възможност на потребителя да се съобрази максимално с въздействието на околната среда, като вземе предвид външна температура, коефициент на отразяване, разстояние и др.

Възможността за звуков коментар към всеки кадър е още едно удобство и по този начин може да се добавят уточнения и допълнителни данни. Всеки записан файл – снимка или видео, носи в себе си информация за дата и час на записа и сериен номер и модел на камерата, с която е работено.

Към всички модели термовизионни камери на Testboy е включен и диск със софтуер за документация и анализ на записаните изображения.

Всички модели с немската марка Testboy са с 3 години гаранция от производител.

Представител на Testboy за България е фирма Ритбул.РИТБУЛ

София 1407, ул. Ст. Л. Костов 16
тел.:02/ 4397845
факс:02/ 4390651
088/ 2525765