ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 1, 2014

ЕЕ & ВЕ, SMART CITIES, LIFTBALKANS и SAVE THE PLANET

Акценти във Форума и изложението за Югоизточна Европа

ЕЕ & ВЕ, SMART CITIES, LIFTBALKANS и SAVE THE PLANET

От 5-ти до 7-ми март в София Виа Експо ще организира изложението и форума за Югоизточна Европа. Във формата на изявата са включени няколко паралелни инициативи: „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, „Smart Cities“ (интелигентни градове), „LiftBalkans” (асансьори и ескалатори) и „Save the Planet” (управление на отпадъци и рециклиране). Тя ще популяризира европейските политики, работещите практики и ползите от прилагането на иновациите в съответните сектори.

ФОРУМЪТ
Във форума ще участват лектори от ЕК - ГД „Енергия“, отдел „Интелигентни градове”, EК - ГД „Предприятия и промишленост”; Euroheat & Power, Австрийска енергийна агенция, Европейски институт за изследване на сградите (BPIE), Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+), Европейска мрежа на специалисти по околна среда (ENEP), Съвет за изследване и технологии за енергия от отпадъци (WtERT), Български съвет за устойчиво развитие и др.

Акцентите в програмата:
- Интелигентни градове: Европа и развитието на иновациите в областта на интелигентните градове и общности; Сгради с почти нулева консумация на енергия (nZEB); Управление на интелигентните градове; Системи за енергиен мениджмънт и за мениджмънт на околната среда, приложими в общините.
- Интелигентна мобилност. Спонсор на сесията е Сварко България. Г-н Василис Мизарас ще се фокусира върху приложенията на интелигентни транспортни системи и техните положителни резултати от реализирането им.
- Централизирано отопление и охлаждане в Европа. Лекторите ще презентират „Европейска пътна карта на топлината”, конкретни примери за използване на отпадъците за комбинирано производство на енергия и топлина, ВЕИ в топлофикациите, предимствата на технологията за EQTEC газификация и др.
- Европейски ден за управление на отпадъците. Той се организира в сътрудничество с ACR + и ENEP. Делегатите ще се информират за новите политики на ЕС, за тяхното изпълнение и за възможностите на публично-частни партньорства между бизнеса и общините, насърчавани от Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г.
- Енергия от отпадъци - нови технологии и перспективи за развитие в Югоизточна Европа.
- Асансьори: Приложение на новата Европейска Директива за асансьори; Потреблението на електроенергия от асансьорите; Подемни съоръжения и Правна рамка съгласно Европейска Директива относно машините - 2006/42/ЕО.

ИЗЛОЖЕНИЕТО
Над 59 % от участниците са чуждестранни компании от 15 държави, които ще демонстрират нови продукти и услуги.

Австрия е отново страна-партньор на „Save the Planet“ и за пета поредна година нейните постижения в областта на екологията ще бъдат показани на Австрийския павилион, разположен на по-голяма изложбена площ. EREMA, IFE Aufbereitungstechnik, UNTHA Shredding Technology, Vecoplan, HTW Formen und Fertigungstechnik, Krickl Waagen Systeme, Lindner-Recyclingtech и др. се присъединиха към него.

Hitachi Zosen Inova, Ebios Energy и Weiss са разработили собствено ноу-хау за производство на енергия от отпадъци.

В областта на интелигентната мобилност Регионалният Е–Клъстер ще промотира своята дейност за намаляване на енергопотреблението в транспорта чрез конверсия на превозни средства с бензинов двигател в електромобили и изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства. SWARCO България предоставя пълната гама от решения за транспортен мениджмънт: светлоотразителни стъклени перли и материали за улична маркировка, светодиодни светофари, контролери, комплектни централи за управление на движението.

Solar Systems Data ще представи мониторингови системи за фотоволтаични паркове. Интерес ще предизвика участието на фирма RPC Radiy, която проектира LED енергийноефективни прожектори, предназначени за осветяване на пътища и обществени пространства. Продуктите реализират повече от 7 пъти икономия на енергия. Филкаб ще постави ударение върху малки покривни PV системи и островни PV и хибридни системи за собствена консумация.

Организаторите от Виа Експо анонсират силно присъствие на компании, работещи в сектора на биоенергията - CPM Europe, Costruzioni Nazzareno, Ирес България и др. ще покажат индустриални и битови инсталации.

Асансьорни уредби, ескалатори, подвижни пътеки, платформи за автомобили, компоненти и комуникационни системи ще видим от ILC, Kleemann, Трез, Технос и др.ВиаЕкспо

Пловдив 4000,