ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина V, брой 6, 2013

Въвеждаме все по-гъвкави и устойчиви соларни системи

Разговор с инж. Колю Орешков, Инженер във фирма 3K

Въвеждаме все по-гъвкави и устойчиви соларни системи

Бихте ли представили новостите около дейността на фирма 3К?
Основната дейност на фирмата се развива в няколко основни направления – проектиране, изграждане и поддръжка на фотоволтаични централи, автономни соларни системи за производство на екологична енергия; пречиствателни станции; изграждане на соларни помпени системи. Като цяло акцентираме върху дейности, които са свързани с иновативни решения за минимизиране използваемостта на наличните енергийни и водни ресурси. Приложението на продуктите, предлагани от нас, гарантира ниски експлоатационни разходи и опазване на околната среда чрез използване на ВЕИ и най-вече слънцето.

Нова дейност за 3К е вече функциониращият към фирмата Център за професионално обучение, който притежава лицензия за провеждане на квалификационни курсове по 17 специалности. Не бива да се пропуска и фактът, че поддържаме активни взаимоотношения с много образователни институции във Варна и други градове. Като най-скорошен пример в това направление се явява проведеното практическо обучение от нашите специалисти на 12 гимназисти от ПГЕ – Варна. Не мога да не спомена за предстоящото откриване на автономна фотоволтаична система към ВТУ „Тодор Каблешков” – София, реализирана благодарение на нашите специалисти.

Вече работи изцяло обновеният ни уебсайт, на който всеки може да се информира за изпълнените от нас обекти, за предлаганите продукти и относно най-актуалните новини, свързани с дейността на фирмата.

В момента нашата фирма активно участва в реализацията на проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в черноморските общини”. Проектът в своята същност е демонстрационен, като бе изградено високотехнологично улично фотоволтаично осветление на крайбрежната алея „Дамба” в Балчик. Алеята е любимо място за разходка на жителите, туристите и гостите на града, което е предпоставка за широко разпространение на резултатите от проекта. Основната му цел е чрез използване на слънчева енергия да бъдат сведени до минимум вредните емисии от уличното осветление.

Наскоро представихте соларни помпи с автономно електрозахранване. Бихте ли разказали повече за тях и за сферите им на приложение?
3К е официален представител за България на немската фирма LORENTZ, която е с 30-годишен опит в производството на соларни помпени системи. Соларните помпи са надежден и изцяло автономен източник на енергия за водоснабдяване. Разходите за тяхната експлоатация са сведени до минимум, тъй като се „захранват“ от слънчевата енергия. Най-същественото им предимство е, че са проектирани за водоснабдяване на цели селища и за поливане на земеделски площи, без да предизвикват замърсяване на околната среда. Те могат успешно да бъдат използвани за напояване на овощни градини, оранжерии, насаждения с различни видове плодове и зеленчуци, като вложената инвестиция се връща в пъти чрез добив на вода с използването на безплатна енергия, произведена от слънцето. Гъвкавостта на соларните помпи дава възможност цялата система да бъде монтирана много близо до източника на вода или дори да плава в напоителните канали. По този начин се увеличава ефективността и намаляват загубите от просмукване и оттичане. Предлагаме широка гама от цялостни системи за напояване с капацитети от 1 до 300m3 на ден и дълбочина на сондажите до 350m, както и непотопяеми помпи с различни големини. Соларните системи за напояване са проектирани и произведени изцяло с висококачествени материали от неръждаема стомана и са практически безшумни. Като заключение бих искал да добавя, че соларните помпени системи, предлагани от фирма 3К са носител на Златен медал от МТП Пловдив – 2012г., където за пръв път бяха представени на българския пазар.

Какви са бъдещите Ви планове?
Акцентирайки върху използването на слънцето като източник на енергия, предстои да разработим и въведем в практиката все по-гъвкави и устойчиви системи в областта на селското стопанство, аквакултурите, индустрията и бита.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)