ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IV, брой 4, 2012

Евродизайн Енерджи пусна в експлоатация PV система за автономно захранване

Евродизайн Енерджи пусна в експлоатация PV система за автономно захранване

В началото на месец май фирма Евродизайн Енерджи завърши изграждането и пусна в експлоатация система за автономно захранване на частен дом, намиращ се близо до град Кюстендил. Системата се състои от 72бр. висококачествени поликристални фотоволтаични модули CNPV с номинална мощност 245Wp. Общата инсталирана мощност е 17,640Wp и за една година ще произвежда над 20 000kWh електроенергия, която се преобразува от инвертори и се съхранява в акумулаторен блок, даващ възможност за запасяване на над 150kWh електроенергия. Системата е проектирана със запас на електроенергия в акумулаторния блок в рамките на три дни без слънцегреене. Захранването, което се подава към консуматорите в къщата е трифазно. Фотоволтаичната система е дублирана от дизелгенератор, който в скоро бъдеще бъде заменен с вятърен генератор.

От фирмата споделят, че още след първия ден от пускането на фотоволтаичната автономна система сградата се захранва само от енергия от слънцето и останалите източници са били изключени.

Носещата конструкция, върху която са монтирани фотоволтаичните модули има възможност за сезонна промяна на ъгъла, под който са разположени модулите. Това позволява пълноценното използване на зимното слънце, когато се очаква електропроизводството да бъде най-малко.

Акумулаторният блок е разположен в отделно помещение с киселинно устойчива замаска, с постоянна температура и вентилация.

Към автономната фотоволтаична система е изградена система за мониторинг, чрез който в реално време може да се наблюдава електропроизводството, състоянието на акумулаторния блок, както и консумацията на електроенергия.

„Това е мащабен, сложен и скъп проект и ние сме признателни, че собственика на сградата ни се довери” признава инж. Красимир Данаилов, Управител на фирма Евродизайн Енерджи.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)