ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IV, брой 2, април 2012

Нова фотоволтаична електроцентрала край Сандански

Нова фотоволтаична електроцентрала край Сандански

Евродизайн Енерджи е специализирана в проектирането и изграждането на фотоволтаични енергийни системи.

В началото на годината фирмата достави и монтира електрооборудване за фотоволтаична електроцентрала с мощност 200kW, намираща се в най-слънчевия регион в България, край град Сандански. Централата е оборудвана с 850 броя поликристални висококачествени фотоволтаични модули Хюндай 235Wp и 10 броя стрингови инвертори SMA STP17000TL. Металната конструкция е дело на фирма Еко Солар Р и представлява иновативно решение за монтаж на фотоволтаични модули.

Проектирана и изпълнена професионално, централата се отличава с по-високо електропроизводство от прогнозите в соларните одити. За това допринасят и висококачествените материали, използвани за изграждането. Всичко това гарантира висока възвращаемост и печалба на инвеститора.

Предпроектните проучвания и проектирането на фотоволтаични електросистеми от Евродизайн Енерджи се осъществяват, както с помощта на професионални уреди за измерване на слънчевата радиация, така и с лицензирани софтуери за оразмеряване, изучаване, симулация и анализ на данните.

Евродизайн Енерджи предоставя на своите клиенти, желаещи да изграждат фотоволтаични системи, консултантски услуги, свързани с разработването на проектни предложения по мерки от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. като услугата включва: дефиниране на проектната идея, разработване и окомплектоване на проектното предложение според изискванията, посочени в насоките за кандидатстване, придружаване на възложителя или приемане на изрично пълномощно за внасяне на проектното предложение в съответната Разплащателна агенция.

Фирма Евродизайн Енерджи кани всички настоящи и бъдещи партньори на предстоящото и единственото по рода си в България изложение за соларни технологии SEE Solar. То ще се проведе в периода 28-30 март, в Интер Експо Център, София.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)