ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IV, брой 1, февруари 2012

Предложените промени в Закона за ВЕИ одобрени на първо четене

Предложените промени в Закона за ВЕИ одобрени на първо четене

Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници, който влезна в сила от 3 май 2011 г., си постави за цел да създаде условия за постигане на устойчива и конкурентна енергийна политика и икономически растеж чрез иновации, внедряване на нови продукти и технологии; да осигури информация относно схемите за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници на всички заинтересовани лица; да гарантира сигурност на енергийните доставки и снабдяването, техническа безопасност, както и опазване на околната среда и ограничаване изменението на климата.

Само половин година след това управляващите решиха да го променят без обсъждане, без обяснения и с някои доста спорни според бранша промени.

Българската ветроенергийна асоциация, Асоциацията на производителите на екологична енергия, Българката фотоволтаична асоциация и инвеститорите в зелената енергия коментираха, че закона за ВЕИ е провал, тъй като липсва прозрачност, перспективи и няма обществена достъпност.

В началото на януари 2012 г. в Народното събрание беше внесен проект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници.

Предложените промени в ЗЕВИ бяха одобрени на първо четене в пленарна зала на 25.01.2012. Сега предстои законопроектът да се обсъди отново в определените парламентарни комисии и народните представители ще имат възможност да предложат промени в текстовете преди законопроектът да бъде гласуван на второ четене и изпратен за подпис на президента.

На обсъждането в пленарна зала, вносителите посочиха като мотиви за измененията ограниченията на мрежата и трудния контрол при издаването на акт 15 и подкрепиха идеята, че промените ще внесат повече яснота за развитието на сектора.

Преференциалната цена за изкупуване на електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ) да е действащата към датата на въвеждане на обекта в експлоатация, което става с Акт 16, а не към датата на съставяне на констативен протокол за завършване изграждането на обекта с Акт 15.

По данни на Министерството на икономиката и енергетиката, цитирани от Николов, подадените документи са за проекти с обща мощност 4700MW. От тях, мощности за около 1000MW са с официални договори за присъединяване, около 3000MW са с предварителни договори за присъединяване и около 700MW вече влизат в експлоатация. В същото време капацитетът на мрежата е за нови около 2300MW.

“Ако не действаме сега, ще има хаотично присъединяване на проекти, които после ще трябва да бъдат ограничавани, заради липса на капацитет на мрежата” каза Валентин Николов, народен представител от ГЕРБ. Законопроектът бе одобрен на първо четене с 125 гласували: 94 за, 14 против, 17 въздържали се.

Също така се обмисля поправка в Закона, с която да се ускори присъединяването на домакинствата към мрежата, които генерират електроенергия от фотоволтаични панели.

Тези домакинства са все още много малко и освен това се изисква голяма първоначална инвестиция, а присъединяването на слънчевите колектори към мрежата се проточва с месеци. Затова кабинетът готви поправка в закона, която да ускори присъединяването на тези домакинства към мрежата на монополистите. За да се стимулират повече хора да произвеждат такъв ток кабинетът готви спешна поправка в закона, с която да задължи енергодружествата да присъединяват панелите в срок до 2 месеца.

Очаква се след няколко години или месеци цените на тези панели да се понижат още и така повече домакинства ще могат да си позволят тази инвестиция.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)