ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IV, брой 1, февруари 2012

Когенерацията Caterpillar – енергийна ефективност на добра цена

Когенерацията Caterpillar – енергийна ефективност на добра цена

Caterpillar e един от световните лидери в производството на индустриални дизелови и газови генератори с мощностен диапазон от 5 до 20000kW. Със 70-годишен опит в индустрията, компанията е инсталирала над 450 000 единици по света с обща мощност от 243 000MW. При проектите за когенерация често предпочитани са газовите генератори на марката с мощностен диапазон от 64 до 3860kW поради тяхната икономичност. Тези системи са доказали ефективността си при обекти с висок разход на електроенергия, при такива с почти изравнена консумация на електрическа и топлинна енергия и там, където приоритет е оползотворяването на топлинната енергия. Все по-развиваща се област от когенерацията е и т.нар. микрогенерация (маломерни “домашни” инсталации), използвана от фамилни сгради.

Газобуталните двигатели на Caterpillar могат да работят и с алтернативни на природния газ горива - биогаз, минен и коксов газ, газ от пречиствателни станции за отпадни води, сметищен газ и др.

Когенерацията с газобутални двигатели Caterpillar се отличава с над 84% ефективност на газовите генератори, икономичен разход на гориво, сравнително ниската си първоначална инвестиция и бързата й възвращаемост, надеждността на Cat двигателите, възможността за производство на топла вода с температура на външния кръг до 110°C или за производство на пара, ниски и предвидими експлоатационни разходи за поддръжка, съответствие с всички европейски и международни стандарти за емисии на изгорелите газове; възможност за ползване на удължена гаранция.

Към тези предимства оторизираният дилър на Caterpillar за страната - Елтрак България, добавя и професионална консултация, кратък срок за изпълнение на проектите, като съвместимостта на всички компоненти позволява и опростена инсталация, гаранционно и извънгаранционно обслужване на доставените когенерационни системи, съвременно оборудвана ремонтна база по стандартите на Caterpillar и наличие на мобилни сервизни екипи, покриващи територията на цялата страна.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)