ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IV, брой 1, февруари 2012

Завод на АВВ разширява производствените си възможности

АBB Авангард произведе и експедира първите комплектни кондензаторни уредби (MECB) и табла за управление (LCC) на газоизолирани КРУ за европейски клиенти.

В края на 2011 година заводът на ABB в Севлиево завърши монтажа и експедира първите комплектни кондензаторни уредби (Metal Enclosed Capacitor Banks – MECB). Клиентът по тази поръчка беше Солвей Соди. Монтажният център в Севлиево е организиран с подкрепата на развойния център на ABB в Австралия и цели намаляване на времето за доставка на произведените продукти до европейските клиенти. Комплектните кондензаторни уредби са налични в разновидности до 12kV.

Комплектните кондензаторни уредби (MECB) комбинират първично оборудване и вторично управление и защита в компактна модулна кабина. Уредбите са подходящи за електроразпределителни компании и ветропаркове, но също и за големи индустриални потребители на електрическа енергия, като например минно-добивни предприятия, петролни рафинерии, производители в химическата и тежката индустрия. Инсталирането на MECB намалява разходите на електричество и загубите на ел.енергия, увеличава капацитета на мрежата, ограничава пада на напрежение и компенсира неблагоприятните ефекти от включването на мощни машини.

MECB са втория продукт в разширеното портфолио на завода, усвоен в рамките на 2011 година, след успешното внедряване в производство на табла за управление (LCC) на газоизолирани КРУ (GIS) до 170kV. Първата доставка на LCC беше извършена през октомври 2011.

Внедряването в производство на тези два продукта беше осъществено в рамките на проект за организиране на европейски монтажен център за продукти високо напрежение в завода на ABB в Севлиево.

Проектът включваше и внедряване на ERP системата SAP за управление на бизнес процесите.

„Ние сме щастливи и горди с новите производствени възможности на нашия завод. ABB Авангард е производител с традиции в България, който се е доказал през годините благодарение на доброто представяне и високото качество на продуктите си.

През последните 15 години продуктите на завода се изнасят в повече от 30 страни”, каза Питър Симон, регионален мениджър на ABB за България, Румъния и Република Молдова.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)