ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IV, брой 1, февруари 2012

АЕЦ Белене е надежден според доклада за стрес-тестовете

АЕЦ Белене е надежден според доклада за стрес-тестовете

От 12 до 16 декември 2011г. по покана на АЯР в София се проведе експертна мисия на МААЕ за оценка на доклада за “стрес-тестове” на проекта на АЕЦ Белене. Международният екип включваше експерти от Чехия, Франция, Германия и МААЕ. В мисията взеха участие и представители на АЯР, НЕК и Архитект-инженера, Атомстройекспорт и AREVA, Главния проектант и Главния конструктор на проекта.

Проверката бе извършена въз основа на изискванията на стандартите на МААЕ по безопасност, в това число и най-новите стандарти.

Оценката на експертите за проекта е положителна и се базира на следните изводи: предположението за съществуването на разлом по протежение на брега на р. Дунав може да бъде отхвърлено; извършена е вероятностна оценка на сеизмичната опасност на площадката с използването на най-съвременни методи. Резултатите от тази оценка са съвместими с оценката на сеизмичната опасност на територията на България; централата е проектирана за надпроектно земетресение. По тази причина АЕЦ Белене притежава значителна вътрешна устойчивост срещу земетресения; проектът на АЕЦ-a осигурява подходящи технически решения за справяне с целия спектър от аварии, които трябва да бъдат отчетени при проектирането на АЕЦ от последното поколение III+. По отношение на критериите на ENSREG, разработени за целите на “стрес тестовете” на ЕС, както и по стандартите по безопасност на МААЕ, е доказано, че за всички анализирани аварийни състояния са осигурени значителни запаси от време за реагиране. Това се постига главно благодарение на разнообразните принципи, приложени за системите по безопасност, както и поради големите водни запаси, разположени в херметичната конструкция; проектът на АЕЦ Белене включва определени характеристики, както за предотвратяване на тежки аварии, така и за намаляване на техните последствия. В доклада за “стрес тестовете” е демонстрирано, че проектът на АЕЦ Белене е надежден по отношение на предотвратяване и смекчаване на последствията от тежки аварии.