ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IV, брой 1, февруари 2012

Безопасност при ветрогенераторни парковеБезопасност при ветрогенераторни паркове

Днес вятърните паркове използват вятърна енергия за генериране на чиста и възобновяема енергия и снабдяват редица жилища и предприятия. Заедно с това е важно да се обърне ...

Енергийно предизвикателство със стандарт ISO 50001

Българският институт за стандартизация публикува на 27.06.2011 г. нов стандарт - ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление – изисквания с ръководство за употреба, к ...

Новости при технологиите тънък слой и монтирането на PV модулиНовости при технологиите тънък слой и монтирането на PV модули

По време на водещото изложение за соларната индустрия – Intersolar Europe 2011, производителите на PV модули, термо-соларни системи и системи за монтаж показаха най-новит ...

Управление на проектиУправление на проекти

В предишните броеве на списание ЕНЕРГИЯ, бяха разгледани различни аспекти на управление, договори и проекти, засягащи рисковете и евентуалните пропуски при договарянето и ...

Резултати от стрес тестовете в АЕЦ „Козлодуй”Резултати от стрес тестовете в АЕЦ „Козлодуй”

На 28 октомври АЕЦ „Козлодуй” представи в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) своя окончателен доклад за изпълнението на стрес тестовете, с което завърши първият етап от ...