ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина III, брой 5, август 2011

Соларният парк край Тръстиково е най-големият фотоволтаичен парк за концерна EVN AG

Разговор с г-жа Калина Трифонова, управител на Натуркрафт ЕООД

Соларният парк край Тръстиково е най-големият фотоволтаичен парк за концерна EVN AG

Уважаема г-жо Трифонова бихте ли разказали на читателите на списание ЕНЕРГИЯ за вторият фотоволтаичен парк на Натуркрафт в България.?
Това е вторият реализиран проект на Натуркрафт ЕООД - дружество от групата на ЕVN България, инвестиращо в областта на възобновяемите енергийни източници. Фотоволтаичният парк край с. Тръстиково, Област Бургас е изграден на обща площ от 80 декара. Инвестицията в съоръжението с мощност 2000kWp е 10 млн. лева, като планираното годишно производство на електроенергия е в обем на 2,4 млн. киловатчаса. Изграждането на фотоволтаичния парк беше реализирано в кратки срокове и продължи три месеца в периода април-юли 2011г.

Соларният парк край Тръстиково е най-големият фотоволтаичен парк за концерна EVN AG. Слънчевата централа спестява около 2000 тона вредни емисии годишно като от началото на юли 2011 г. до момента на официалното откриване вече бяха произведени 218 хиляди киловатчаса електроенергия.

Какви бяха водещите критерии при взимането на решение за инвестиране в соларния парк на територията на община Камено?
Натуркрафт проучва различни възможности за реализация на проекти на територията на цяла България. След като през 2010 г. инвестирахме 6 млн. лв. за соларна централа в област Сливен, през тази година реализирахме успешно по-голям проект в област Бургас. Сред основните критерии са подходящо слънцегреене, склон на терена, възможност за присъединяване, удобна логистика и обслужване. Разбира се много важни са и административните процедури, които трябва да бъдат спазени при изграждането на подобни ВЕИ-централи, поради което доброто сътрудничество между инвеститор и община е от решаващо значение.

Каква соларна технология, продукти и системи избра Натуркрафт при реализирането на проекта?
При изграждането на фотоволтаичната централа Тръстиково ние използвахме вече натрупания опит от използваните технологии в соларния парк в село Блатец, край Сливен. Благодарение на това бяха подбрани подходящите системи за такъв тип фотоволтаична централа и технически решения с цел постигане на максимална ефективност.

В този соларен парк са използвани близо 25 000 фиксирано позиционирани тънкослойни модули и централни инвертори, като конфигурацията и дизайнът са оптимизирани максимално.

Разполагайки с два големи работещи соларни парка, какви са предизвикателствата, с които се сблъсквате по отношение на тяхната експлоатация и поддръжка?
Това е въпрос, който също е много важен за нормалното функциониране на съоръженията. Натуркрафт прилага нови модерни технологии за контрол на техническото състояние на съоръженията и осъществява постоянен мониторинг на текущата дейност на централите с цел оптималното им функциониране. Допълнително наши специалисти постоянно извършват контрол на място, постоянен оглед на отделните модули и следят за качествената им дейност.

В заключение, бихте ли споделили с читателите на списание ЕНЕРГИЯ Вашите очаквания за фотоволтаичния сектор у нас и бъдещите планове на Натуркрафт в това отношение?
С напредването на технологиите и тяхното непрекъснато усъвършенстване особено по отношение на фотоволтаичните клетки, моите очаквания са в най-близко бъдеще те да започнат да се използват масово в жилищното строителство и да се монтират не само върху панели по покривите, но и да заменят керемидите напр. или да бъдат интегрирани в стъклопакети.

Натуркрафт анализира внимателно тенденциите и развитието на новите технологии и бъдещите планове на компанията са в унисон с политиката на ЕВН Групата за устойчиво развитие.